Patrick Haenni

Piyasa İslamı

Dünyanın son dönemlerde edebiyat ve dini alanda en çok öne çıkan isimlerinden birisi olarak gösterilen Politolog Patrick Haenni tarafından kaleme alınan bu kitap, İslamlaşma ve İslamcılık konuları arasında ayrım yapıyor. […]

Genel