Öncelikle konuya geçmeden önce bilmeyenler için Lala nedir? Lalalık Kurumu nedir? bu iki soruyu cevaplayalım. Lala, Osmanlı şehzadelerinin yetiştirilmesinden sorumlu görevlidir. Farsça kökenli olan bu kelime kul, köle, efendinin çocuğuna bakmakla yükümlü hizmetkar anlamına geliyor. Tarihi zaman içinde bu Lalaların görevleri de saf değiştirmiş ve ileri gelenlerin, varlıklı kişilerin, yüksek dereceli idarecilerin çocuklarını eğitmeye başlamışlardır. Lalalık Kurumu ise şehzadelerin, varlıklı kişilerin çocuklarının eğitim aldığı yerdir.

Daha önceki Atabeglik kurumunun devamı niteliğinde olan bu sistem “Osmanlılarda Lalalık Kurumu” kitabında ele alınıyor. Kitapta sadece Lalalık Kurumu değil Osmanlı çerçevesinde yaşam örgüsü, padişah çocukları, şehzadeler ele alınıp örnekler üzerinden okurlarına aktarılıyor. Osmanlı idari anlamda kurumları olan bir devlet olduğu için çevresindeki ülkeler tarafından da saygınlığı bilinirdi. Tarihsel, kültürel ve coğrafi etkenlerini bir çatı altında toplayan bu devlet-i Aliyye Kenan Ziya Taş’ın kalemiyle okurlarına yansıtılıyor.

Osmanlı’nın İdari Teşkilatlanması… “Osmanlılarda Lalalık Kurumu”

Osmanlılarda Lalalık Kurumu

Osmanlılarda Lalalık Kurumu

Devletin kurulmasında, gelişip devam etmesinde diğer devletlerin etkisi olduğu kadar idari teşkilatlanmada da bu etki kendisini gösteriyor. O nedenle diğer devletler olmadan bu gibi büyüme ve gelişme sağlanmıyor. Kenan Ziya Taş “Osmanlılarda Lalalık Kurumu” adlı kitabında tüm bunlara işaret ediyor ve elinden geldiğinde bazı sorunları aydınlatmaya çalışıyor.

Lalalık Kurumu, şehzadelerin büyüyüp gelişmesi, eğitim alması, devlet erkanında bir role sahip olması, yönetim tecrübesi kazanması gibi faaliyetleri kazandırıyor. Bu kurumun ortaya çıkışı, gelişimi, zamanla bozulması ve yıkılması nasıl oldu?, kimin zamanında ortaya çıktı?, neler kazandırdı?, neler kaybettirdi? gibi bu tarz sorular hala cevaplanmayı bekliyor.

Yazar: Kenan Ziya Taş

Kitap: Osmanlılarda Lalalık Kurumu

ISBN: 9752679252

Sayfa Sayısı: 198

Yayın Yılı: 2014

 

Etiket: ,