Her ne kadar toplum tarafından yanlış anlaşılsa da “Paganizm” popülerliğini koruyor. Öncelikle bu din sistemi nedir? bunu öğrenmeli, kökenine inip kendimizin de pagan olup olmadığımıza dair bazı bilgilere ulaşmalıyız çünkü toplumda öyle insanlar var ki kendini pagan olarak nitelendirip bu toplumlara dair hiç bir özelliği sergilemiyor. Aynı zamanda kendini Pagan olarak nitelendirmeyip fakat pagan olan ve bu toplumun getirdiği özellikleri sergilemekten kaçan insanlarda bulunuyor.

“Paganizm”, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin bütününe verilen ad olarak biliniyor. Günümüzde geniş çeşitlilik göstererek farklı teolojik yaklaşımlara sahip bir din olarak büyüyor. Bu din sistemini Putperestlik ve Çoktanrıcılık olarak adlandıranlarda bulunmasına karşın bu adlandırma yanlıştır çünkü Pagan inancı bu değildir. “Kadim Cadılık Öğretisi” adlı kitabından sonra bu eserinde büyük başarılar yakalayan Erhan Altunay böyle bir yanlış anlaşılmayı ele alarak toplumun eksik ve hatalı bilgilenmesine engel oluyor.

Kadim Doğa Dinlerine Bir Örnek… “Paganizm”

Paganizm

Paganizm

Erhan Altunay’ın bu kitabında Paganların sınıflandırılmasından, Etimolojisinden tutunda kökenlerine, tarihlerine, yayıldıkları bölgelere, yaşadıkları kesimlere, yaşayış şekillerine, Dünyadaki yüzdelik oranlarına kadar daha birçok konuyu bulabileceksiniz. Doğa insan ilişkilerinin pratiği olarak da adlandırılan bu topluluk aynı zamanda Kadim Bilgi olarak da tanımlanıyor.

Bu Pagan inancı ta eskiden beri sağlıklı bir birey olarak toplumda var olmayı öngördüğü için bu durum o inanç sisteminde zamanla kural haline dönüşüyor. Pagan olmayı bilmek de zaten kendini bilmek, özüne inmek, doğanın öngördüğü yaşamı anlamlandırmaktır diyebiliriz.

Yazar: Erhan Altunay

Kitap: Paganizm

ISBN: 9789756130438

Sayfa Sayısı: 356

Yayın Yılı: 2014

 

Etiket: ,