Tarih araştırmacısı olan İlber Ortaylı, bu kitabında yirminci yüzyılda Türkiye’nin geçirdiği değişimi arka plandaki olaylara birlikte anlatmıştır. Kitabı özetlemek mümkün değildir, çünkü Türkiye’nin yakın tarihindeki dönüm noktaları tek tek ele almıştır, olaylar birbirleri ile bağlantılı olduğu için bir bütün halinde ele alınmalıdır. Bu nedenle Türkiye’nin Yakın Tarihi arka kapak açıklamasında da özet niteliğinde bir yazı yerine, kitaptan bazı alıntılara yer verilmiştir:

“  “Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç-beş yıllık değil, yüz yıllık sancılar bırakır.”
“İttihatçılar vatanseverdi, bu onların hem gücüydü, hem de hatalarının bir nedeni…”

“Türk toplumu yeryüzü tarihinin en büyük devrimini yaşayan yerkürenin devlerine karşı varlık mücadelesi vermiştir.”
“1924 Anayasası hem bizim tarihimiz hem de yakın tarih için Balkanlar Dünya Savaşı’ndaki ağır hatalar ve boş özlemler sebebiyle, İkinci Dünya Savaşı’na ihtiyatla yaklaşılmıştı.”

“6-7 Eylül olayları, Varlık Vergisi ile birlikte yakın tarihin en büyük sorun çıkaran iki tertibidir. Tertiplerin akışına sorumlular bile hakim olamamıştır.”

“Yassıada duruşmaları hiçbir hukukçunun onaylayamayacağı biçimdeydi.”  “

turkiyenin-yakin-tarihi

turkiyenin-yakin-tarihi

Türkiye’nin Yakın Tarihi’nde Üslup

İlber Ortaylı herkesin bildiği gibi bir akademisyendir. Bu nedenle onun kitaplarına insanlar akademik bir üslup kullanarak yazmıştır düşüncesiyle anlayamayacaklarını düşünerek uzaktan bakarlar. Yazar bu düşüncenin tam aksine kitabını Türkiye’nin yakın tarihini hiç bilmeyen insanlar için bilgilendirmek amaçlı yazmıştır. Herkesin rahatça anlayabileceği bir üslup kullanılmıştır.

Yazar: İlber Ortaylı

Kitap: Türkiye’nin Yakın Tarihi

ISBN: 9786051143163

Sayfa sayısı: 240

Yayın yılı: 2016

 

 

 

Etiket: